Vitaliteitsbeleid en -management

Vita Invest adviseert organisaties over het implementeren van het vitaliteitsbeleid. Door een goed vitaliteitsbeleid daalt het ziekteverzuim en stijgt het werkplezier. Hierdoor zal de productiviteit binnen de organisatie toenemen. Alle adviseurs van Vita Invest zijn specialisten in vitaliteitsmanagement. Ons doel is organisaties, leidinggevenden en medewerkers op een duurzame manier meer vitaliteit bieden.

Advies en metingen

Wij voeren metingen en onderzoek uit binnen organisaties, en geven advies over hoe je als organisatie stappen kunt maken richting een duurzamere inzetbaarheid van medewerkers. We helpen organisaties bij het maken van een vitaliteitsbeleid en ondersteunen je waar nodig bij het inbedden van dit beleid, zodat de investering zich ook op de lange termijn terugbetaalt.

Werk maken van duurzame inzetbaarheid?

Wanneer je als organisatie echt werk wilt maken van vitaliteit op de werkvloer, en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, zijn er diverse mogelijkheden bij Vita Invest. Zo bieden wij onder andere een aantal scans aan. NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid), TNO en WerkVanNu werkten mee aan de ontwikkeling van deze scans.

Scans voor organisaties (HR, OR en MT)

 • KOBA-DI tool (Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid): een geavanceerde, gebruiksvriendelijke tool die inzicht geeft in potentiële return on investment bij een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Kies de meest veelbelovende duurzame inzetbaarheidsmaatregelen en haal op een verantwoorde manier het beste uit je personeel.
 • Oriëntatie scan – Ambities (TNO): maakt de ambities van een organisatie inzichtelijk. Bovendien kun je zien welke duurzame inzetbaarheid bij die ambities past.
 • Organisatie oriëntatie scan – Ontwikkeling (TNO): brengt in kaart welke interne- en externe ontwikkelingen een organisatie doormaakt.
 • Organisatie oriëntatie scan – Acties: maakt inzichtelijk waar de prioriteiten (moeten) liggen wat betreft het starten met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
 • Organisatie oriëntatie scan – Maximaal benutten personeel: brengt de belangrijkste aandachtspunten betreffende de inzetbaarheid van medewerkers (gezondheid, werkplezier, etc) in kaart.
 • Middelen-scan: maakt inzichtelijk wat de reeds aanwezige middelen zijn binnen een organisatie, zoals gezondheidsbevordering, loopbaanbegeleiding, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
 • Bedrijfsscan DI (Duurzame Inzetbaarheid) (TNO): brengt in kaart hoe men organisatiebreed tegen het beleid rond duurzame inzetbaarheid aankijkt.

Scans voor medewerkers

 • Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX): medewerkers krijgen door middel van 50 vragen inzicht in onderwerpen die belangrijk zijn om inzetbaar te blijven. Ook krijgen ze een beeld hoe ze er zelf voor staan.
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO): een vragenlijst die gecombineerd wordt met een onderzoek. ‘Bedrijf x’biedt verschillende PMO’s aan: van basis tot een uitgebreide op maat gemaakte variant. Ook verzorgen wij de opvolging naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek
 • Periodiek Vitaliteits Onderzoek (PVO): deze vragenlijst wordt gecombineerd met een gesprek met een van onze vitalogen.

Scans voor leidinggevenden

deze scan geeft een duidelijk beeld van welke zaken binnen duurzame inzetbaarheid goed gaan en waaraan gewerkt moet worden. De resultaten worden in drie onderdelen verdeeld:

 1. Competenties: inzicht over de wijze waarop je sturing geeft aan de inzetbaarheid van je medewerkers.
 2. Kennis: inzicht over jouw kennis van duurzame inzetbaarheid.
 3. Context: inzicht in de middelen van de organisatie en de steun van de organisatie en medewerkers.

Betrokkenheid bij vitaliteitsbeleid: maak het leuk!

Om ook aan de kant van de medewerkers bewustwording te creëren op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zijn er diverse tools die zowel inzicht verschaffen als het werken aan vitaliteit leuk maken; denk aan wearables. Wearables, zoals smartwatches, fitnessbanden of andere gezondheidsapps en activity trackers, kunnen een grote hulp zijn in het inzichtelijk maken, monitoren en verbeteren van de vitaliteit van jouw medewerkers.