Vita Invest Coaching, Training & Advies

Alle organisaties willen gelukkige, productieve en gemotiveerde medewerkers. Een organisatie die haar medewerkers stimuleert tot het behalen van hun potentieel, bereikt dit veel sneller. Als medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen, zorgt dit voor een grotere motivatie, wat leidt tot een hogere productiviteit. Vita Invest helpt bij het in kaart brengen en het ontwikkelen van de talenten van jouw medewerkers.

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement maakt deel uit van human resource management (HRM). Het doel hierbij is om de prestaties van een organisatie te optimaliseren, door inzicht te creëren in het talent en potentieel van medewerkers. Onder talentmanagement valt:

  • Het ontdekken en inzetten van talenten en competenties.
  • Het in kaart brengen van potentieel talent.
  • Het ontwikkelen van talenten en competenties.
  • De doorstroom van personeel.
  • Loopbaankeuzes.

Een efficiënt talentmanagement traject is een combinatie van coaching, intervisie, training en persoonlijke begeleiding.

Waarom kiezen voor talentmanagement?

Als duidelijk is welke talenten een organisatie in huis heeft, zijn deze veel makkelijker in te zetten. Dat zorgt ervoor dat men sneller doelen behaalt. Bovendien zijn medewerkers die gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen veel sterker gemotiveerd. Uiteraard is een gemotiveerde medewerker gelukkiger en daardoor productiever. Tevreden medewerkers werken ook fijner samen, wat resulteert in een grotere binding onderling. Ook klanten zien de proactieve houding van medewerkers. Dat leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Wanneer je talentmanagement op een correcte manier inzet, levert het op alle vlakken een concurrentievoordeel en dus een financieel voordeel op.

Werkwijze

Wanneer Vita Invest aan de slag gaat met talentmanagement binnen jouw organisatie, starten we met een gesprek. Hierin bespreken we wat de wensen en verwachtingen zijn. Daarna brengen we alles per doelgroep in kaart: welke talenten zijn er momenteel aanwezig? Wat voor talent is er binnen de organisatie nog extra nodig om de gestelde doelen te halen? Op welke gebieden loop je risico of ben je kwetsbaar? Hoe moet je hiermee omgaan? Hierna wordt een talentmanagement traject opgesteld.

Talentmanagement traject

Bij een talentmanagement traject starten we met een talentanalyse. Zo krijgen we inzicht in de talenten en competenties van medewerkers. Naar aanleiding van de analyse worden er interviews gehouden met de deelnemers. Tijdens de interviews kijken we verder naar de zelfanalyse, wat een medewerker wil en kan, en naar de persoonlijkheid. In overleg met de leidinggevende wordt een plan opgesteld en bespreken we de verdere stappen: workshop, training, coaching en/of intervisie.

Als het traject is afgerond, houden we nog een reviewsessie. Hierin bekijken we of de doelen zijn bereikt en of alles naar wens verliep.